รูป
องค์การบริหารส่วนตำบลเลาขวัญ
ที่อยู่:
99 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม ถนน สายเลาขวัญ ? อู่ทอง ตำบลเลาขวัญ อำเภ-อเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์:
034-576323
โทรสาร:
034-576323
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
087-1621551
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก