1

งานเริ่ม 18-28 มกราคม 2561 ชมการแสดง แสง สี เสียง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี