งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 งานเริ่ม 18-28 มกราคม 2561 ชมการแสดง แสง สี เสียง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรมกีฬาเลาขวัญเกมส์ ครั้งที่17. ปีนี้จัดโดย อบต.หนองฝ้าย. ตั้งแต่วันที่11-15ธันวามคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมงานวันโคบาลอำเภอเลาขวัญ ปี 2561 ครั้งที่11 ณ.บริเวณสามตรงข้ามหน้าที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ ระหว่างวันที่ 10-16 มกราคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ - อปท)

เอกสารฉบับที่ 1   รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม...

เอกสารฉบับที่ 2   รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม...