สินค้าวิสาหกิจชุมชน พ่อขวัญบ้านแม่ศรีเรือน

ติดต่อ : โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 58 หมู่12 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210

โทร.081-7588239